over ons

Stichting City Spices is een non-profit organisatie die ervaren is in participatieprojecten in o.a. Den Haag en die namens bewonersgroepen de (financiële) coördinatie op zich neemt.

City Spices heeft ruime ervaring met het opzetten en begeleiden van (groen)participatieprojecten in o.a. Den Haag, Rotterdam, Zwolle, Bergen op Zoom en Ede. City Spices is opgestart in 2009 vanuit het participatiebudget van de Stationsbuurt en heeft toen de openbare ruimte in die buurt vergroend door middel van kruidenplanten. Ook zijn buurtbewoners actief betrokken in een serie workshops. Zo’n 100 buurtbewoners participeerden in het project.

 

Doelstellingen van Stichting City Spices:

het bevorderen en verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving vanuit de sociaal-culturele invalshoek en ruimtelijke inrichting in de ruimste zin van het woord;

a. het vergroten van het draagvlak voor en het stimuleren van groenvoorziening en stadslandbouw in openbare en collectieve ruimten;

b. het stimuleren van duurzaamheid door zuinig en zorgvuldig gebruik van grondstoffen, energie en innovatieve productie- en consumptiemethoden en het sluiten van kringlopen.

c. het informeren, enthousiast maken en actief betrekken bij de leefomgeving, ontwerp, aanleg en beheer bij ruimtelijke ontwikkelingen van een breed publiek;

d. het verbreden en verdiepen van kennis bij professionals en burgers op bovengenoemde gebieden.

e. het verbreden en verdiepen van kennis bij professionals en burgers op bovengenoemde gebieden.